Хэлэлцүүлэг
Төрийн захиргааны байгууллагын зүгээс иргэдэд үзүүлэх мэдээллийн үйлчилгээний хариуцлага, үр дүнг дээшлүүлэх нь PDF Хэвлэх И-мэйл
Хэрэгжүүлэгч байгууллагын нэр: Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар
Хамтран хэрэгжүүлэгч: Удирдлагын академи
Хугацаа:  2009 оны 1-р сараас 2010 оны 1-р сар
Үндэслэл:
2000 онд Улсын Их Хурлаас баталсан “Монгол Улсын мэдээлэл, холбооны технологийн хөгжлийн 2010 он...