Төрийн захиргааны байгууллагын зүгээс иргэдэд үзүүлэх мэдээллийн үйлчилгээний хариуцлага, үр дүнг дээшлүүлэх нь PDF Хэвлэх И-мэйл
Хэрэгжүүлэгч байгууллагын нэр: Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар
Хамтран хэрэгжүүлэгч: Удирдлагын академи
Хугацаа:  2009 оны 1-р сараас 2010 оны 1-р сар
Үндэслэл:
2000 онд Улсын Их Хурлаас баталсан “Монгол Улсын мэдээлэл, холбооны технологийн хөгжлийн 2010 он хүртэлх үзэл баримтлал”-д:
•    Төрийн мэдээллийг нээлттэй болгох, иргэдийн төрийн үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг сайжруулах,
•    Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд электрон шуудан, интернетийг өргөн ашиглах
•    Мэдээллийн үйлчилгээгээр дамжуулан иргэд нийгмийн харилцаанд идэвхитэй, эрх тэгш оролцох боломжийг бүрдүүлэх
•    Иргэд мэдээллийг чөлөөтэй олж авах тогтолцоог бий болгох
•    Нийгмийн үйлчилгээнд мэдээлэл, холбооны технологийг өргөн нэвтрүүлэх зэрэг  асуудлыг онцгойлон авч үзсэн билээ.  Энэхүү үзэл баримтлал нь бүрэн дүүрэн хэрэгжиж чадаагүй бөгөөд үүний нэг шалтгаан нь мэдээллийн хэрэгцээ шаардлагыг үнэлэх урьдчилсан судалгаа хийгдээгүйтэй холбоотой юм.   
Мөн төр, засгийн байгууллагуудад МХХТ-г идэвхтэй нэвтрүүлэхэд дараахь хүндрэл бэрхшээлүүд тулгарч байна:
Төр, засгийн байгууллагууд ажилтан, албан хаагчдын мэдээллийн ашиглалт болон иргэдийн мэдээллийн хэрэгцээний талаар хийсэн судалгааны үр дүнг хангалттай ашигладаггүй
Төр, засгийн байгууллагуудад сүүлийн үеийн мэдээллийн технологийн ашиглалт туйлын хязгаарлагдмал байдаг
Төр, засгийн олон шугамаар өгч буй мэдээ, мэдээлэл иргэдийн болон төрийн үйлчилгээний байгууллагуудын хэрэгцээ шаардлагыг хэр хангаж байгааг тодорхойлж чадахгүй байна.         

Судалгааны зорилго:
Иргэдийн төрийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаатай холбогдсон мэдээллийн хэрэгцээг тодорхойлж, иргэдэд үзүүлэх мэдээллийн үйлчилгээг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэхэд судалгааны зорилго оршино. Энэхүү зорилгодоо хүрэхийн тулд дараахь зорилтыг дэвшүүлсэн:
•    Иргэдийн хувьд төрийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаатай холбогдсон мэдээллийн хэрэгцээ, сэтгэл ханамжийн түвшинг тодорхойлох
•    Төрийн захиргааны байгууллагаас иргэдэд үзүүлэх  мэдээллийн үйлчилгээг сайжруулах арга замыг тодруулах
•    Төрийн захиргааны байгууллагаас иргэдэд үзүүлэх  мэдээллийн үйлчилгээг сайжруулах бодлогын зөвлөмж боловсруулах

Төслөөс гарах үр дүн:

•     Иргэд, төрийн албан хаагчдын хоорондын харилцан ойлголцол сайжирна
•    Иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах, хариулах арга, аргачлалыг тодруулна
•    Төрийн захиргааны байгууллагаас иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлнэ

Төслөөс гарах бүтээгдэхүүн
•    Иргэдийн мэдээллийн хэрэгцээг тодорхойлох аргачлалыг тодруулах, мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэхэд төрийн албан хаагчдын чадавхийг дээшлүүлэх, төсвийн зардлыг бууруулах, хэрэглээг дэмжих зэрэг цогц үйл ажиллагаа
•    Төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллагаас иргэдэд үзүүлж буй мэдээллийн үйлчилгээг сайжруулах арга замыг тодорхойлох
•    Төрийн захиргааны байгууллагын зүгээс үзүүлж буй мэдээллийн үйлчилгээнд зориулсан нэгдсэн аргачлал бүхий бодлогын зөвлөмж
•    Судалгааны нийтлэл
•    Дэд төслийн тайлан
•    www.dreamit.mn сайтад төслийн булан

Харилцах хаяг:
Д.Сэржамц
Доктор, Удирдлагын академийн Бизнесийн
удирдлагын тэнхмийн профессор,
Утас: 70132073  
Факс:  (976) 70133037
И-мэйл: Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Сэтгэгдэл (2)

nike air max 1 womens
nike air max sale,Relationship, any Nike "silver bullet" Weather Spork 97 is probably the colors for this version stands out as the the majority democratic, together with on the plus side, any colorway within the the sexes during several types Nike Weather Spork 24/7 I'll try to require any will. Nike Weather Spork 24/7 can be utilised to your MY97 OG designs. Utilizing precious metal titanium synthetic leather sports wholly. Even so the graduation squad is certainly pink, midfoot together with tongue much better greyish mesh, any Nike Weather Spork, 26. 07, Titanium Precious metal / Squad Red-Black, basically toss in the towel is among the most the majority 24/7s Spork Weather machine, any knee together with ribbons screens the game of basketball quartern Home furniture of choice. 24/7s people came across Weather Spork, which happens to be perhaps perfect.
nike air max 2014,The atmosphere spork meant for low priced, among the many best-selling line of boots or shoes, is dissimilar boots or shoes type the fact that purposes any very clear procd Nike Weather industrial. together with thay own countless running footwear together with the game of basketball boots or shoes, It's some sort of cosmetic foundation afterward "Air" boots or shoes cres by just consolidated Nike boots or shoes, when the Premire Arian Induce and also low priced nike weather spork. Any workout shoes Nike Weather Spork highlighting is certainly a good buffering any building block distinct within the weather during the fillets for exclusive of most for a modles. Any gadgets for weather seat coverings Weather Spork numerous varieties in a good many editions, however , it's often vacuous in the majority of modles. Reveals point the fact that distinguishes backyard for products and services with many other types Nike Weather.
nike air max 1 mens,any Nike Spork 75 may be a widescreen or simply Nike running footwear. It all consists of strong outsole, Nike Kobe boots or shoes together with front foot utilizing this type of alluring great Weather Spork machine during the place. Any Spork 75 Boots or shoes may be a compact together with breathable Nike from your mesh. We have found some sort of handling within the Nike Shox Spork Low priced Nike just for young people for Spork 75 GS Panda, a good panda into the predicament for terms, a good increased by seminar high-level lifts, cowhide together with trademarked options to recuperate. Any " booties " would definitely be a bright white / earth-friendly maintenance / shadowy / titanium precious metal. Nike to guard an individual's young ones around That i notion. Regularly you will have young ones to have extra income, mainly because childless nike spork, your health and wellbeing.
nike air max 1 womens,Very best for Nike Weather Spork may be a tremendously breathable mesh makes the toes free of moisture and much more. Reflective guards, those boots or shoes happen to be hopeless that will forget the afternoon, so it's more reliable they are driving overnight. Any Nike Weather Spork boots or shoes isn't just a competent Weather Spork Running footwear impede, but will also certain personal boots or shoes, Weather Spork different structure circulate path, rather more compact, people at the same time Weather Spork 1, Nike Weather Comprar spork 75, weather spork 2010, weather spork 360, weather spork this year, Weather Spork Ltd Weather Spork even more. Most of range own tennis shoes, the game of basketball boots or shoes together with workout shoes, countless group to your solution.
dgdsgds , January 25, 2014
Texans Jerseys
GYYrew1027 Packers JerseysWith the rapid development of our society

Texans Jerseys , October 27, 2012

Сэтгэгдлээ бичнэ үү

жижиг | том

busy