Төрийн захиргааны байгууллагын зүгээс иргэдэд үзүүлэх мэдээллийн үйлчилгээний хариуцлага, үр дүнг дээшлүүлэх нь

Хэрэгжүүлэгч байгууллагын нэр: Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар Хамтран хэрэгжүүлэгч: Удирдлагын академи Хугацаа:  2009 оны 1-р сараас 2010 оны 1-р сар Үндэслэл: 2000 онд Улсын Их Хурлаас баталсан “Монгол Улсын мэдээлэл, холбооны технологийн хөгжлийн 2010 он хүртэлх үзэл баримтлал”-д: •    Төрийн мэдээллийг нээлттэй болгох, иргэдийн төрийн үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг сайжруулах, •    Төрийн байгууллагын...

Дэлгэрэнгүй

Improving the Responsiveness and Efficiency of Public Sector’s Information Provision for government services in Mongolia
”УИХ-аар хуулийн төсөл хэлэлцэх явцад иргэдийн онлайн оролцоог нэмэгдүүлэх нь” төсөл хэрэгжиж дууссаны дараа гарсан үр дүн PDF Хэвлэх И-мэйл
УИХ-ын Тамгын газрын Хэвлэл мэдээлэл, сурталчилгааны хэлтсийн http://www.open-parliament.mn вэб хуудсыг УИХ-ын үндсэн вэб хуудас болох http://www.parliament.mn вэб хуудсаар дамжиж ордог /sub domain/ болгосон.Хуулийн төсөлд иргэдээс ирүүлсэн саналыг захидал харилцааны ажилтан тоймлон бичгээр ирсэн...
 
Төрийн захиргааны байгууллагын зүгээс иргэдэд үзүүлэх мэдээллийн үйлчилгээний хариуцлага, үр дүнг дээшлүүлэх нь PDF Хэвлэх И-мэйл
Хэрэгжүүлэгч байгууллагын нэр: Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар
Хамтран хэрэгжүүлэгч: Удирдлагын академи
Хугацаа:  2009 оны 1-р сараас 2010 оны 1-р сар
Үндэслэл:
2000 онд Улсын Их Хурлаас баталсан “Монгол Улсын мэдээлэл, холбооны технологийн хөгжлийн 2010 он...