slide

Research articles

 GES...

Дэлгэрэнгүй

slide

2010 оны 11-р сарын 17-ны өдөр GIS Day-г тэмдэглэх гэж байна.

Энэ жил 2 дахь жилдээ "GIS Day"-г 2010 оны 11-р сарын 17-ны өдөр Монгол улсын их сургуул (МУИС)-ийн 1-р байрны "Эрдэмийн зөвлөлийн өргөө" буюу дугуй зааланд 14:00-18:00 цагийн хооронд тэмдэглэх гэж байна. Энэ жилийн өдрийг МУИС-ын Газарзүй, Геологийн сургуулийн "Газарзүйн мэдээллийн систем (GIS), зайнаас тандан судлал (RS)"-ын сургалт, судалгааны лабораториос...

Дэлгэрэнгүй

Гео оронзайн хувьсгал: 2-р анги

Өмнө нь бид "Гео оронзайн хувьсгал" (Geospatial revolution) төслийн эхний танилцуулгын 1-р ангийг танилцуулсан билээ. Энэ удаа та бүхэнд 2-р ангийг танилцуулж байна....

Дэлгэрэнгүй

Gobi-Eco-system (GES) Information System to motivate reliable business relation for Gobi eco-system
Гео оронзайн хувьсгал: 2-р анги PDF Print E-mail
Өмнө нь бид "Гео оронзайн хувьсгал" (Geospatial revolution) төслийн эхний танилцуулгын 1-р ангийг танилцуулсан билээ. Энэ удаа та бүхэнд 2-р ангийг танилцуулж байна.
 
GES (Gobi Eco System) Information System to motivate reliable business relation for Gobi eco-system PDF Print E-mail
Implementing institution:

JEMR Consulting Co.,LTD

 

Duration: January 2009 – January 2010

 

Background:

 

Mongolian Gobi is rich with natural flora and fauna, and mineral resources, but intensive human activities, particularly urbanization and mining on this ecosystem has caused negative impacts.  Harsh winter, windy spring, hot summer, less than 100 mm of annual precipitation, lack of permanent surface water, very thin fertile layer of soil and scarce vegetation are the...